Swap walutowy – charakterystyka

Swap walutowy – definicja

Swap walutowy to pochodzący z języka angielskiego (currency swap) termin, który oznacza jeden z rodzajów transakcji polegający na czasowej wymianie jednej waluty na inną. Dwie lub kilka stron zawierają porozumienie na mocy którego zobowiązują się wedle uprzednio ustalonych zasad do zamiany instrumentów płatniczych. Wbrew samej nazwie mowa nie tylko o samych jednostkach pieniężnych zagranicznego kraju, ale też tak zwanych instrumentów dłużnych, do których zaliczają się weksle, obligacje z wyjątkiem obligacji śmieciowych czyli junk bonds, a także bony skarbowe i pieniężne oraz certyfikaty i papiery wartościowe.

Kontrakt ten jest szczegółowo dookreślony – zawiera informacje o kupnie po konkretnym kursie i konkretnego dnia oraz analogiczne dane dotyczące odsprzedaży. Swap walutowy to raczej transakcja krótkoterminowa, czas realizacji wynosi średnio od dnia do roku.  Podstawowy wzór na podstawie którego oblicza się dokładny kurs wygląda następująco:

 

 

gdzie:

M – marża kursu terminowego,

k – kurs spot,

ik – oprocentowanie waluty krajowej,

iz – oprocentowanie waluty zagranicznej,

t – termin zapadalności kontraktu,

T – w zależności od waluty 360 lub 365 dni.

 

Produkt finansowy nie dla każdego. Czyli dla kogo?

Idealnymi podmiotami, które decydują się na zawarcie tego rodzaju transakcji są firmy, w których cyrkulacja pieniądza dokonuje się w dwóch różnych walutach. Gdy jakieś przedsiębiorstwo, dajmy na to działające w Polsce, zarabia w złotówkach, a ponosi koszty własne w euro, takie rozwiązanie będzie najbardziej rozsądne i właściwe. W ten sposób można zmniejszyć niemal do minimum ryzyko, które w dzisiejszej sytuacji ekonomicznej i politycznej zawsze istnieje. Zmiany są tak dynamiczne, że kursy mogą się zmienić diametralnie w ciągu relatywnie bardzo małego odcinka czasu. innym odbiorcą będą firmy, które gwałtownie potrzebują środków finansowych na dalsze inwestycje i rozwój firmy na rynku obcym. Wtedy gdy pojawi się możliwość zaciągnięcia korzystnego kredytu w obcej walucie, nie muszą się wahać. W każdej chwili mogą bowiem zmienić walutę na tą, która obowiązuje w kraju działalności.

 

Swap walutowy – plusy i minusy

Z pewnością swap walutowy należy do bardzo specyficznych instrumentów finansowych, które posiadają liczne zalety, o których trochę już zostało powiedziane, ale też wady. Należą do nich przede wszystkim trudność w przewidywaniu wahań kursów. Czasami można więc stracić na różnicach. I odwrotnie – można też sporo zarobić. W tej sytuacji to co może wydawać się dużą wadą w odpowiednich okolicznościach staje się zaletą. Problematyczne jest także poszukiwanie strony zainteresowanej, które może trwać zdecydowanie zbyt długo. Co więcej, przy jakichkolwiek modyfikacjach konieczne jest zatwierdzenie przez obie strony, co w sytuacji gdy pośrednikiem nie jest bank może budzić obawy co do zaufania do innego podmiotu. Co do atutów najważniejszym, który jeszcze tu nie padł to wielka elastyczność i możność dostosowania transakcji do swoich wymagań. Dotyczy to zarówno samej kwoty, jak i terminu do którego należy sfinalizować transakcję. Istotne jest także to, że takie rozwiązanie nie będzie ujawniane co różni je od całkowicie jawnych działań na giełdzie.