Podanie do MOPS o pomoc finansową – wzór

Przykładowa prośba o pomoc finansową z MOPS, wraz z umotywowaniem.

 
 

Warszawa 15-12-2017

Jan Nowak
ul. Prosta 16
00-000 Warszawa
tel: 123-456-789

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Warszawa, ulica Krzywa 1

 

 

Prośba o pomoc finansową.

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w postaci zasiłku celowego na pokrycie kosztów ogrzewania domu.

Uzasadnienie.

Proszę o zasiłek celowy na pokrycie koniecznych kosztów ogrzewania domu, których ani ja ani moja rodzina, z uwagi na dochody i sytuację rodzinną, nie jesteśmy w stanie ponieść. Nasza sytuacja finansowa jest zła, z uwagi na problem niepełnosprawności mojej zony Żona jest niepełnosprawna w stopniu znacznym, niezdolna do samodzielnej egzystencji, przeszła wiele operacji neurochirurgicznych, choruje na schorzenie przewlekłe, którego nigdy do końca nie uda się wyleczyć. Jej dochodem jest renta socjalna w wysokości 700 zł, oraz zasiłek pielęgnacyjny, którego wysokość wynosi 154 złote. Ja, z uwagi na konieczność opieki nad żoną, nie mogę podjąć stałej pracy. Pracuje dorywczo, jednak są to prace na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, mój średni dochód miesięczny nie przekracza 600 zł miesięcznie, często jest dużo niższy.

Niskie dochody to tylko jeden z powodów złej sytuacji finansowej. Choroba zony powoduje konieczność ponoszenia znacznych wydatków na zakup leków i wizyt u specjalistów. Te wydatki, ze zrozumiałych względów są priorytetem. Oprócz nich, ponosimy znaczne koszty utrzymania domu. Opłaty za prąd to średnio 200 zł miesięcznie, za gaz około 100 złotych miesięcznie, za wodę podobnie. Dom jest ogrzewany olejem opałowym, przeciętne koszty ogrzewania, w sezonie zimowym przekraczają trzy tysiące złotych. Nie jesteśmy w stanie ich ponieść.

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty:

– zaświadczenie o niepełnosprawności mojej żony

– decyzję ustalającą wysokość Jej renty

– decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego żony

– ksera rachunków za prąd, gaz, wodę, z ostatnich trzech miesięcy

– decyzję ustalającą wysokość opłacanego przez nas podatku od nieruchomości

– ostatni wypis ze szpitala, w którym żona była operowana. Znajdują się w nim zalecenia co do konieczności zażywania drogich leków

Liczymy na Państwa pomoc. Bez wsparcia ze strony Urzędu, nie będziemy w stanie sobie poradzić ze sfinansowaniem ogrzewania naszego domu.

 

 

Jan Nowak