Ile może dorobić rencista w 2017r.

Powoli zbliża się marzec, a jak to co roku bywa – następuje waloryzacja rent i emerytur. Zgodnie z treścią komunikatów prezesa ZUS od pierwszego marca 2017 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie dokładnie 100,73 procenta, tak więc wszystkie świadczenia zostaną powiększone o 0,73 procenta.

Kwota przychodu, która przyczyni się do zmniejszenia kwoty wypłacanych rent wyniesie 2953,30 zł, czyli 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast kwota, która przyczyni się do całkowitego zawieszenia wypłacanych rent wyniesie 5484,60 zł, czyli 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Warto na tym etapie wspomnieć, że nie zmniejsza się, ani nie zawiesza w żadnym wypadku rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie. Na pytanie ile mogą dorobić się renciści przedstawia poniższa finansowa tabela:

 

Wzrost kwoty wypłacanych świadczeń:

– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrasta z 882,56 zł do 1000 zł, tak więc jest to podwyżka o kwotę łączną 117,44 zł.
– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrasta z 675,75 zł do 750 zł, tak więc jest to podwyżka o kwotę łączną 74,25 zł.
– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa wzrasta z 1059,07 zł do 1200 zł, tak więc jest to podwyżka o kwotę łączną 140,93 zł.
– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową z 812,10 zł do 900 zł, tak więc jest to podwyżka o kwotę łączną 87,9 zł.
– renta socjalna z 741,35zł do 840zł, tak więc jest to podwyżka o kwotę łączną 98,65 zł.

 

Maksymalna kwota przychodu po przekroczeniu której następuje zmniejszenie świadczeń:

– renciści z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renciści rodzinni mogą maksymalnie dorobić się do kwoty 1953,30 zł
– renciści z tytułu częściowej niezdolności do pracy mogą maksymalnie dorobić się do kwoty 2203,3 zł
– renciści z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renciści rodzinni wypadkowi mogą maksymalnie dorobić się do kwoty 1753,3 zł
– renciści z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową mogą maksymalnie dorobić się do kwoty 2053,3zł
– renciści socjalni mogą maksymalnie dorobić się do kwoty 2103,3 zł

 

Maksymalna kwota przychodu po przekroczeniu której następuje zawieszenie świadczeń:

– renciści z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renciści rodzinni mogą maksymalnie dorobić się do kwoty 4484,6 zł
– renciści z tytułu częściowej niezdolności do pracy mogą maksymalnie dorobić się do kwoty 4734,6 zł
– renciści z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renciści rodzinni wypadkowi mogą maksymalnie dorobić się do kwoty 4284,6 zł
– renciści z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową mogą maksymalnie dorobić się do kwoty 4584,6 zł
– renciści socjalni mogą maksymalnie dorobić się do kwoty 4644,6 zł